MARCIN GŁUCHOWSKI ARCHITEKT pl en    facebook           projekty    pracownia    oferta    kontakt
zespół    o nas
WŁAŚCICIEL
AUTOR PROJEKTÓW
dr inż. arch. Marcin Głuchowski Właściciel i główny projektant w pracowni architektonicznej MARCIN GŁUCHOWSKI ARCHITEKT.
Asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Autor projektów, w tym wielu zrealizowanych.
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. 
Członek i delegat na Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Archtektów RP.

Uczestnik konferencji naukowych i międzynarodowych warsztatów.
Autor opublikowanych i recenzowanych artykułów naukowych oraz wygłoszonych referatów.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Nasz Czerwińsk nad Wisłą, w którym kieruje zespołem architektury i urbanistyki.

AUTOR PROJEKTÓW
mgr inż. arch. Aleksandra Głuchowska Projektant w pracowni architektonicznej MARCIN GŁUCHOWSKI ARCHITEKT.
Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Autor projektów, w tym wielu zrealizowanych.
Uczestnik konferencji naukowych i międzynarodowych warsztatów.
Autor opublikowanych i recenzowanych artykułów naukowych oraz wygłoszonych referatów.

WSPÓŁPRACUJĄ I WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI
Natalia Bryzek, Aleksandra Demidowicz, Mateusz Dudek, Łukasz Feluś, Sabina Karp, Michał KonarzewskiAnna Leszczaniecka, Mariola Raab, Ewa Siedlecka, Bogdan Siedlecki, Karolina Wytrwał
© 2009-2017 MARCIN GŁUCHOWSKI ARCHITEKT